Gerekçeli Karar: Turgay Erdener

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu’nun önerilerini de değerlendirerek,  son kuşak çağdaş-evrensel Türk Sanat Müziği bestecilerinin ilki ve kuşkusuz kuşağının öncülerinden olarak Turgay Erdener’i, “Geniş bir çağdaş müzik türleri dağarını özenle işlemiş, pek çok türde özgün eserler vermiş; bu yönüyle kendisinden sonra gelen genç bestecilere esin kaynağı olmuş, öncülük yapmış besteci ve eğitimcimiz” olması nedeniyle “2016 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası” ile ödüllendirmeyi oybirliği ile kararlaştırmıştır.

Turgay Erdener

1957’de Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi’nde doğdu. Babası Topograf Haşim Bey, annesi Emine Hanım.

1968’de Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü’ne girerek Kamuran Gündemir’in piyano; İlhan Baran’ın ise solfej sınıflarında eğitimine başladı. Daha sonra aynı kurumun Kompozisyon Bölümü’nde Erçivan Saydam ve Nevit Kodallı ile çalışan Erdener, eğitimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda Sanatçı Öğretmen olarak çalışmaya başladı.

Halen aynı kurumda kompozisyon alanında dersler veren Erdener, hemen hemen bütün besteleme tekniklerine açık gözükmekte, kendi özgün kavrayışıyla teknikler paletinden yararlanmaktadır.  Dolayısıyla belirli bir stilin, akımın bestecisi olmak yerine,  özgün bir dil yaratmaya yönelmiştir. Çalgı müziğinde ya da sahne müziğinde ürettiği yapıtlara bakılırsa, seslendirme ve sahneleme olurunu gözetirken yeni müzik tekniklerinden uzak durmamakta,  bu yaklaşımıyla Türkiye’de bestecilerin genelde yaşadığı ikilemi aşmaya çalışmaktadır. Bale, müzikal ve orkestra yapıtlarının yanı sıra çeşitli oda müziği toplulukları ve solo çalgılar için yapıtlar, çok sayıda tiyatro eseri için sahne müzikleri bestelemiştir.

Başlıca yapıtları:

Bale:                            Afife (1998),  Mavi Gözlü Dev (2002)

Operet:                       İstanbulname (1990)

Orkestra:                   Mi’den Dört Bölüm (1985),  Teo (1995),   Senfoni  No.1 (2002),

Senfoni  No.2  “Bir Deniz Senfonisi”  (2005),

 

Solo ve Orkestra:      Obua Konçertinosu  (1992),  Klarinet Konçertosu (1995),

Turkuvaz Şarkılar  ses ve orkestra İçin (2002)

Kanun Konçertosu (2015)

 

Oda müziği:               Fagot Quartet (1981),  Yaylı Çalgılar Dördülü (2012),

İstanbul’un Ağaçları  arp, kanun, ud, klasik kemençe için  (2010),

Solo piyano için Cebeci Monologları No.1  (2012),

Gitar Sonatı  (1994)

 

Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Öğretim Üyesi’dir.  Eşi Selva Erdener Ankara Devlet Operası’nda solist soprano olarak görev yapmaktadır.

2016scaaltinmadalyaturgayerdener_3