Sayın 10. Cumhurbaşkanımız,
Sayın Büyükelçiler,
Sayın Bakanlar,
Sayın Milletvekilleri,
Ve
Çok sevgili Müziksever Vakıf Dostlarımız,

29. Vakıf Onur Ödülü Altın Madalya Töreni’nde, sizlerle, sanat ve müzik severlerle beraber olmanın gururunu duyuyor, mutluluğunu yaşıyoruz.

Bildiğiniz gibi, Vakıf Kurucularından Cevza And Anısına ihdas edilen  “Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası”  her yıl ülkemizin müziğine çok katkıda bulunmuş Vakıf Kurullarının oybirliği ile belirlenen bir kişi veya bir kuruma, Vakfımızın da takdirleri ile sunulmaktadır.

Bu yılki törende Ankara müzik ve sanat hayatına 40 yılı aşkın bir süredir hizmet ve destek vermiş Vakıf Kurucularından ve Vakıf Başkanı sanatsever, vatansever insan Mehmet Başman ile olamamanın burukluğunu yaşıyoruz.

Bu yıl, Kurullarımız, “Son kuşak çağdaş- evrensel Türk Sanat Müziği bestecilerinin ilki ve kuşkusuz kuşağının öncülerinden Turgay Erdener’i “Geniş bir çağdaş müzik türleri dağarını özenle işlemiş, pek çok türde özgün eserler vermiş; bu yönüyle kendisinden sonra gelen genç bestecilere esin kaynağı olmuş, öncülük yapmış bestecimiz ve eğitimcimiz” olmasından ötürü , “2016 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası” ile ödüllendirmeyi oybirliği ile kararlaştırmıştır

Kendisini içten kutluyor, sağlıklar diliyoruz, müziğimize yaptığı hizmetlerin devamını diliyoruz.

Yine bildiğiniz gibi, her yıl, bir önceki yılın Vakıf Onur Ödülü Altın Madalya sahibinin yaşamı ve eserleri hakkında bir kitap hazırlanmaktadır.

28. Madalya sahibi Yalçın Tura hakkında Şefik Kahramankaptan tarafından hazırlanan armağan kitap, Salonun Fuayesinde diğer madalya sahiplerinin kitapları ve vakıf yayınları ile birlikte sevgili sanatseverlerimizin ilgilerine sunulmaktadır.

2000 yılında, Devlet ve Vatandaş beraber ilkesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve siz sanatseverlerin müşterek maddi katkıları ile restore edilen bu bina ve bu salonda, Bu gün düzenlediğimiz törenin gerçekleşmesinde, katkıda bulunan, Hacettepe Universitesine, konserimizin gönüllü şef, solist, topluluk ve orkestra üyelerine, törenin düzenlenmesinde görev alan tüm personele ve töreni gündemde tutan basın mensuplarına teşekkürlerimizi bilhassa vurgularız.

Törene katılarak, Vakfımızı onurlandıran, yüreklendiren tüm sanatseverlerimize sonsuz teşekkürlerimizi Yönetim Kurulu ve şahsım adına sunarım.

Ali Başman
06 Aralık 2016, Ankara