YÖNETİM KURULU

  • Ali N. BAŞMAN (Başkan)
  • Murat BAŞMAN (Başkan Vekili)
  • Sevgi BAŞMAN
  • Uğur SEVİNDİK
  • Dr. Erdoğan OKYAY
  • Prof.Dr. Oğuz İMREGÜN
  • Prof.Dr. Ömer BOZKURT
  • Olcay POYRAZ
  • Murat BAŞMAN

DANIŞMA KURULU

  • Prof. Gürer AYKAL (Başkan)
  • Prof. Suna KAN
  • İdil BİRET
  • Prof. Özer SEZGİN
  • Rengim GÖKMEN
  • Prof. İlhan USMANBAŞ
  • Prof. Ersin ONAY
  • Prof. Erol GÖMÜRGEN
  • Erdoğan Davran