YÖNETİM KURULU

 • Ali N. BAŞMAN (Başkan)
 • Murat BAŞMAN (Başkan Vekili)
 • Sevgi BAŞMAN
 • Uğur SEVİNDİK
 • Prof.Dr. Oğuz İMREGÜN
 • Prof.Dr. Ömer BOZKURT
 • Olcay POYRAZ

DANIŞMA KURULU

 • Prof. Gürer AYKAL (Başkan)
 • Prof. Suna KAN
 • İdil BİRET
 • Prof. Özer SEZGİN
 • Rengim GÖKMEN
 • Prof. İlhan USMANBAŞ
 • Prof. Ersin ONAY
 • Prof. Erol GÖMÜRGEN
 • Erdoğan Davran