MusMA V 2014 için
önerilen tema:

SU

Yaşamın vazgeçilmez unsuru SU, Eskiçağ uygarlıklarından bu yana fiziki, görsel ve işitsel bir haz kaynağı da olmuştur. Eski Doğu uygarlıklarında olduğu gibi Roma’da da hamamlar, çeşmeler, havuzlar, yapay gölcükler, yağmur suyu toplama alanları, hem bir varsıllık hem de tinsel ve özdeksel bir keyif unsuru olagelmiştir. Rönesans bahçeleri, anıtsal çeşmeler ve şaşırtıcı su yapılarıyla; içlerinde suyun hayalleri aşan biçimde dolanıp durduğu, kullanıldığı, fışkırdığı aktığı grotto’larla donatılırdı. Bu bahçeler, sahipleri beylere ve onların konuklarına mutluluklar yaşatırdı. Uzakdoğu’da Çin’de ve özellikle Ming Sülalesi zamanında yaratılan bahçeler, sükûnet kaynağı ve derin düşüncelere beşik niteliğinde bir suyun, bir gölün çevresinde oluşturulurdu. Bu su yüzeyleri ya da akarsular, çevredeki nemi arttırarak, yoğun bir bitki örtüsünün gelişimine de yol açardı.

Daha sonraları, Büyük Yüzyıl’da, Avrupa’nın batısında kralın ve soyluların şatoları da su alanlarıyla, havuzlarla, çeşmeler ve fıskiyelerle süslenmiştir. Bu tarz daha sonra bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Kaplıca kentleri, yüzyıllar boyunca yolcuların önde gelen hedeflerinden biri olagelmiştir. Bugün de öyledir.

Ama bir b akıma evcilleştirilmiş bu suyun yanı sıra denizler, okyanuslar, göl ve sulak alanlar, ırmaklar ve çağlayanlar da vardır: kimi zaman sakin, çoğunlukla zor ve ne hal alacağı kolayca kestirilemeyen, değişken sular. Su bazen şu ya da bu adayı, bazen bir kıtayı kuşatarak yalıtır; kimi zaman iki yöreyi, iki ulusu, iki birbirinden ayırır. Kimi zaman bir savunma vasıtasıdır, eski zaman kalelerini çembere alır  ve ancak korunmalı bir köprüyle aşılabilir. Ama öte yandan bu denizler ve ırmaklar, vazgeçilemeyen ulaşım yollarıdır.

SU, günlük yaşamımızı her türlü atmosfer olayıyla de etkiler: bulutlar ve yağmurlar, fırtına ve sisler, rüzgâr ve dalgalar onun doğal çevriminin sonucudur.

SU nihayet, kimi zaman bir kadını  adıdır… (Türkiye’de ve Viyetnam’da)

SU, yüzyıllardan beri müzikte yansımalar bulmuştur: Haendel’den Vaughan Williams’a, Respighi’den Ravel’e, Debussy’ye kadar… Birçok besteci sudan esinlenmiştir. Ama bu durum, genç bestecileri, yeniden suya dönmekten orada yeni ışıklar, yeni perspektifler aramaktan alıkoymamalıdır. Kaldı ki doğal ve estetik özelliklerinin yanı sıra su, günümüzün önde gelen ekolojik sorunlarından biridir.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali (Sevda-Cenap And Müzik Vakfı),  bu yaşamsal unsura, yeni ifade biçimleriyle yeniden yaklaşılmasını temenni etmektedir. Bu çerçevede bu tema üzerinde, bir nefesli sazlar beşlisi için 8 ilâ 12 dakikalık bir eserin bestelenmesi beklenmektedir.

Instrument specifications for wind quintet:

  • Flute (only the standard concert flute in C; no other instruments from the flute family
  • Oboe (no other instruments from the oboe family like cor anglais, oboe d’amore etc.)
  • Horn (double horn)
  • Clarinet (only the clarinet in Bb or in A; no other instruments from the clarinet family)
  • Bassoon (no double bassoon as well as other instruments from the bassoon family)
  • No electronics or amplification