Müzik Eğitiminin Yararları

Müzikle uğraşmanın ve müzik dinlemenin yararları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirerek, estetik, yaratıcılık ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır ve çocuğun disiplin duygusunu gelişmesine katkı

Müzik akademik performansı da olumlu etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılabilmesi yine müzikle başarılabilir.

Bilim adamlarına göre müzik, bilişsel düşünme yeteneğini artırmaktadır. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda ya da sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır.

Amatör Müzik Eğitimi

Müzikle uğraşmanın ve müzik dinlemenin yararları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirerek, estetik, yaratıcılık ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır ve çocuğun disiplin duygusunu gelişmesine katkı

Müzik akademik performansı da olumlu etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılabilmesi yine müzikle başarılabilir.

SCA Müzik Vakfı Özel Müzik Kursu Konserlerinden (2015) >>

Müzik Eğitiminin Konsantrasyon Üzerinde Etkisi

Konsantrasyon, bir çocuğun neler gördüğü, duyduğu ve okuduğunu hatırlamasını sağlar. Bir iç güçtür, beyin jimnastiğidir, hedefleri iyi belirlemek ve onları gerçekleştirmektir. Kısacası başarı için temel bir öğedir.

Konsantrasyon sağlamanın en iyi yollarından biri müzik eğitimidir. Çünkü müzik kendi iç disiplini dolayısıyla ciddi bir dikkat yoğunluğu gerektirmekte, yapısı bakımından sürekli bir düzen içermektedir. Müzikle gelişen konsantre olabilme becerisi, çocuğun yaşamındaki diğer alanlara da olumlu yansıyacaktır.

Kurs Fiyatları

Grup Dersleri

Orff 4 Hafta Ücreti 100 TL
Çocuk Korosu 4 Hafta Ücreti 100 TL
Mandolin Dersleri 4 Hafta Ücreti 100 TL
Kadınlar Korosu 4 Hafta Ücreti 100 TL

Bireysel Dersler*

Piyano 4 Hafta Ücreti 350 TL
Gitar 4 Hafta Ücreti 350 TL
Yan Flüt 4 Hafta Ücreti 350 TL
Keman 4 Hafta Ücreti 350 TL
Şan 4 Hafta Ücreti 350 TL
Çello 4 Hafta Ücreti 350 TL

*Bireysel derslerin tümünde 50 dakikalık ders süresine ek olarak, haftada bir kez 30 dakika olmak üzere toplu solfej dersi verilmektedir.