Müzik Eğitiminin Yararları

Müzikle uğraşmanın ve müzik dinlemenin yararları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirerek, estetik, yaratıcılık ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır ve çocuğun disiplin duygusunu gelişmesine katkı

Müzik akademik performansı da olumlu etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılabilmesi yine müzikle başarılabilir.

Bilim adamlarına göre müzik, bilişsel düşünme yeteneğini artırmaktadır. Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle uğraşanlarda ya da sık müzik dinleyenlerde beyin aktivitesi artmaktadır.

Amatör Müzik Eğitimi

Müzikle uğraşmanın ve müzik dinlemenin yararları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirerek, estetik, yaratıcılık ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır ve çocuğun disiplin duygusunu gelişmesine katkı

Müzik akademik performansı da olumlu etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılabilmesi yine müzikle başarılabilir.

SCA Müzik Vakfı Özel Müzik Kursu Konserlerinden (2015) >>

Müzik Eğitiminin Konsantrasyon Üzerinde Etkisi

Konsantrasyon, bir çocuğun neler gördüğü, duyduğu ve okuduğunu hatırlamasını sağlar. Bir iç güçtür, beyin jimnastiğidir, hedefleri iyi belirlemek ve onları gerçekleştirmektir. Kısacası başarı için temel bir öğedir.

Konsantrasyon sağlamanın en iyi yollarından biri müzik eğitimidir. Çünkü müzik kendi iç disiplini dolayısıyla ciddi bir dikkat yoğunluğu gerektirmekte, yapısı bakımından sürekli bir düzen içermektedir. Müzikle gelişen konsantre olabilme becerisi, çocuğun yaşamındaki diğer alanlara da olumlu yansıyacaktır.

Kurs Fiyatları

Grup Dersleri

Orff

Cumartesi Günleri
10:00-12:00 saatleri arası
4 Hafta Ücreti 110 TL

Çocuk Korosu

Cumartesi Günleri
10:00-12:00 saatleri arası
4 Hafta Ücreti 110 TL

Mandolin Dersleri

4 Hafta Ücreti 110 TL

Kadınlar Korosu

Salı Günleri
15:00-18:00 saatleri arası
4 Hafta Ücreti 110 TL

 Vokal Grubu

Çarşamba Günleri
14:00-16:00 saatleri arası
 4 Hafta Ücreti  110 TL

Bireysel Dersler

Piyano, Keman, Flüt, Gitar (klasik, bas, elektro) Viyola, Çello, Mandolin, Bağlama

1 Ders ücreti 85,00TL = 4 Ders 340 TL (Ödemeler ders başında peşin alınır)