En yakın ve ölü anlatımıyla koro eğitimi; koroya ve koroyu oluşturan bireylere (üyelere) ortak yaşantıları yoluyla amaçlı ve yöntemli olarak belirli sosyo-müziksel davranışlar kazandırmaya da koronun ve koroyu oluşturan bireylerin (üyelerin) sosyo-müziksel davranışlarının ortak yaşantıları yoluyla amaçlı ve yöntemli olarak değiştirme, dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir.

Koro eğitiminin, eğitim sürecince bireye, çocuğa farklı konularda, temalarda, alanlarda şarkı söyleterek ve şarkı söyleme esnasında müziğin farklı kollarını da içinde barındırarak çocukta değişik, farklı ve heyecan uyandıran istekler oluşturabileceği düşünülmüştür. Çocuklar koro eğitimi alırken bu sanatı meslek olarak düşünebilmeleri konusunda bir deneyim yaşarlar. Özellikle ülkemizde de birçok sanatçının, müzik bilimcilerin, akademisyenlerin ve müziği meslek olarak seçmiş kişilerin çocuk korolarından yetiştiğini görürsek bu fikir daha fazla gerçeklik kazanacaktır.

Koro eğitimi içinde kimi zaman bir çalgı koroya eşlik edebilir, birlikte müzik yapabilir. Böylesi durumlarda çocuk o çalgıyı beğenip çalmaya özenebilir. İlerde o çalgı yoluyla sosyalleşerek çevresiyle uyum içinde olur. Yine koro eğitiminin çocuklarda farklı, kaliteli müzik türlerine merak uyandıracağı ve bunu yaşamının tamamına yayacağı düşünülmektedir. Çocuk korolarının, çocukların sosyalleşmelerinde ve müziği yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi istemelerinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.

Koro eğitiminde her çocuğa özenle yaklaşılmalı ve her birinin gelecekte farklı meslek seçerlerse de iyi birer müzik dinleyicileri olabilecekleri unutulmamalıdır. Yetenekli çocuklar doğru yönlendirmelerle profesyonel müzik dünyasına kazandırılmalı, onlara müziğin bütün alanları açıklanmalıdır.

Çocukların sosyalleşmeleri ve birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabilmeleri açısından koro eğitiminin mümkün olduğunca yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır.