Piyano Eğitimi

Piyano eğitimi müzik eğitiminin çok önemli ve ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Çünkü öncelikle piyanoda ses elde etmek çok kolaydır. Parmağı ile tuşa basan çocuk anında doğru ve net bir ses elde eder, iki elini birlikte kullanmayı kısa sürede öğrenebilir. En önemlisi piyano çok sesli bir çalgıdır ve bu yönüyle kulak gelişiminde büyük işlevi vardır. Tüm bu yönleriyle piyano eğitimi müzik eğitiminin önemli ve ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Küçük yaşlardaki öğrencinin el, kol ve parmakları büyüklere oranla daha yumuşak ve eğitilmeye yatkındır. Okumayı, yazmayı, sayı saymayı öğrenmeye başlayan minik öğrenci için notaları, parmak numaralarının, nota değerlerini ve iki dizek üzerinde yerleşim ve okunuşlarını öğrenmek çok daha kolaydır. O nedenle normal yetenekte bir çocuk için piyano eğitimine başlama yaşının 6-7 yaşlar olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle piyano çalmak isteyip istemediğine, çocuk kendisi karar vermelidir. Küçük yaşlarda başlayan piyano derslerinde çocuğun dünyasına seslenip, onunla sağlıklı iletişim kurmak çok önemlidir. Piyanoyu bir görev olarak göstermek, küçük öğrenciye çalışması için baskı yapmak yapılacak en büyük yanlışlıklardandır.