Project Description

Atatürk devrimleri içinde önemli bir yer tutan müzik devriminin gerçekleşmesi, köklenmesi ve kurumlaşması doğrultusunda; besteci, eğitimci ve müzikbilimci olarak öncülük yapması ve çağdaş-evrensel çoksesli Türk sanat müziğine damgasını vuran kişiliği ve uğraşları nedeniyle verilmiştir.