Project Description

Çağdaş Türk sanat müziğinin doğuşuna ilk kuşak bestecisi olarak yaptığı büyük katkılar, Türk dilini müziğe uygulamada gösterdiği başarı, uzun yıllar yaptığı çeşitli müzik kurumları yöneticiliği ve çok değerli besteci öğrenciler yetiştirmesi nedeniyle verilmiştir.