Project Description

Cumhuriyet döneminde yetişen birinci kuşak bestecilerin öğrencileri arasında, çağın en ileri müzik tekniklerini yapıtlarında kullanan ve böylece çağdaş Türk sanat müziğinin sınırlarını evrensel müziğin en ileri tekniklerine doğru genişleten ve bu sınırları zorlayan besteciliği; besteleme tekniklerini hem kuramsal yayınları, hem de öğretmenlik yoluyla genç besteci adaylarına aktarmada gösterdiği üstün çabaları nedeniyle verilmiştir.