Project Description

Türk opera sanatının batı düzeyine çıkmasında icracı olarak önemli katkılarda bulunduğundan; başta İtalya olmak üzere,bu sanatın en ileri düzeylerde gerçekleştirildiği pek çok ülkede kendi alanında en yüksek doruklara ulaşmakla dünya çapında haklı bir üne kavuştuğundan; böylelikle, ülkemizi sanat alanında uluslararası düzlemde üstün düzeyde temsil ederek onur kazandırdığından ötürü verilmiştir.