#

Kurullar

VAKIF  YÖNETİM KURULU

Ali BAŞMAN (Başkan) 
Sevgi BAŞMAN 
Murat BAŞMAN 
Uğur SEVİNDİK 
İzzet NAZLIAKA  
Mustafa BİLGEHAN
Olcay POYRAZ 

VAKIF  DANIŞMA KURULU (*)

Prof. Gürer AYKAL (Başkan) 
Samim BİLGEN 
Prof. Suna KAN 
İdil BİRET 
Prof. Özer SEZGİN 
Rengim GÖKMEN 
Prof. İlhan USMANBAŞ 
Prof. Ersin ONAY
Prof. Erol GÖMÜRGEN 
Prof. Muammer SUN

(*) İlk Danışma Kurulu üyeleri ise; Bülent Tarcan, Mithat Fenmen, Suna Kan, İdil Biret, Gürer Aykal, Samim Bilgen, Hikmet Şimşek ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları temsilcileri idi. Komite başkanlığını ise Ahmet Adnan Saygun yapıyordu.