2020 Yılı SCA Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası, Ersin Onay'ın...

 

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı

2020 YILI VAKIF ONUR ÖDÜLÜ ALTIN MADALYASI
Ersin Onay’ın

Vakıf kurucularımızdan Cevza And anısına oluşturulan ve ülkemiz çok sesli müziğine olağan üstü hizmetler vermiş, uluslararası düzeyde tanınmış bir besteci, yorumcu ve/veya eğitimciye, sanat kurumu yöneticisi ya da müzik sanatı alanında etkinliklerde bulunan kamusal veya özel kuruluşlara  katkılarından  dolayı  Vakfımızın ve müzikseverlerin şükranlarının bir ifadesi olarak her yıl takdim edilen  “Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası”nın 34.cü sahibi Ersin Onay 

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 2020 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın;
‘Ülkemiz genelinde klasik müziğin tanıtılması, eğitim olanaklarının genişletilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerek konservatuvar müdürlükleri gerekse kurucu olarak da görev aldığı ve sanatsal, yönetsel sorumluluğunu üstlendiği müzik ve sahne sanatları fakültesi, senfoni orkestrası, kayıt sistemleri ile uluslararası festivaller ve yarışmalar, amatör ve profesyoneller için oluşturduğu eğitim ve konser programları, uluslararası kariyerlerini sürdüren öğrencileri aracılığı ile Türkiye’nin tanıtımına katkılarından ötürü sanat kurumu yöneticisi, eğitmen ve piyanist Ersin Onay’a’ verilmesini oy birliği ile kararlaştırmıştır.

Prof. Ersin Onay 

1949 yılında İstanbul’da doğdu. 1955 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencisi oldu. 1959’da yatılı olarak Ankara Devlet Konservatuvarı’na kabul edildi. 1968 yılında bu okulun Piyano Bölümü’nü  Ulvi Cemal Erkin’in öğrencisi olarak bitirdi. Aynı yıl devlet ihtisas bursuyla Fransa’ya gönderildi. Burada Pierre Sancan, Thierry de Brunhoff  ve  Pierre Fiquet  gibi ünlü piyanist ve pedagoglarla çalıştı. Alfred Cortot’nun  kurmuş olduğu “Ecole Normale de Musique de Paris”deki öğrenimini; 1971’de “Diplome d’Execution de Piano”, 1974’te “Licence d’Enseignement du Piano” diplomalarını “Oybirliğiyle Birincilik ve Jüri Özel Tebrik Ödülü” ile  aldı. Yurt dışında ve yurt içinde çok sayıda konser verdi.

1974 yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı’na sanatçı öğretmen olarak atandı. Burada ayrıca, bölüm başkanı ve müdür olarak görev yaptı. 1980 yılından itibaren sanat çalışmalarını yurt dışında sürdürdü. Eurythmiche Kunst Hannover’de profesörlük hak ve yetkileriyle çalıştı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı müdürlüğü görevine getirildi. 1987 yılında profesör unvanı aldı. 

Aynı yıl kurucu görevler için Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ne atandı. Bu fakültede 2000 yılına kadar, eş zamanlı olarak dekanlık, bölüm başkanlığı, Müzik Hazırlık Okulu ve Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kuruluş aşamasında; Fakülte, Müzik Hazırlık Okulu ve ilk Müzik İlköğretim Okulunun eğitim yapılandırmasını, kadrolaşmasını gerçekleştirdi. Ayrıca,  müzik eğitiminin küçük yaşlara yaygınlaştırılması için okul öncesi “Erken Müzik Eğitimi” programını açtı. 1987-1993 yılları arasında, uluslararası ilişkiler bağlamında, 23 ülkenin katılımında gerçekleşen, her ikisi de bir ilk olan Bilkent Uluslararası Müzik Yaz Okulu ve Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası projesini tasarlayarak hayata geçirdi. Orkestranın yurt içi konser turnelerini, İzmir ve İstanbul Uluslararası Müzik Festivalleri katılımlarını gerçekleştirdi. 1993 yılında ülkemizin ilk uluslararası-akademik sanat topluluğu olan Bilkent Senfoni Orkestrası’nı (BASSO) kurdu.  Aynı yıl, düzenli haftalık konserlerden oluşan, Bilkent Akademik Konserler Dizisi ile “nitelikli müziğin yurt yüzeyine yaygınlaştırılması amacıyla”, yaz aylarında gerçekleşen, özgün ve gezici nitelikteki Uluslararası Anadolu Müzik Festivali’ni hayata geçirdi. 2000 yılına kadar, etkinlikleri doğu ve güneydoğu illeri de dahil olmak üzere, 57 ilimize ve yurt dışına yayılan bu oluşumların tanıtımını, sanatsal-yönetsel ve gelişim sorumluluğunu üstlendi. Dünyaca ünlü Türk ve yabancı şef ve solistlerin yer aldığı sayısız konser düzenledi. 1999’da Türkiye Uluslararası Chopin Piyano Yarışması’nı başlattı. 1994 yılında, ülkemiz klasik müzik alanında bir ilk olan,  Bilkent Müzik Kayıt Stüdyosu’nu, Müzik Yapımcılık (BMP) birimini kurdu. Bilkent Senfoni Orkestrası konser kayıtlarından elde edilen “Bilkent Ev Konserleri Dizisi” CD yapım projesini başlattı. Bu çerçevede Türk-yabancı ünlü sanatçıların yer aldığı çok sayıda CD yapımını yürüttü. 

Bütün bu oluşumlarla; Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Onay’ın Fakülte’nin kuruluşunda belirlediği: “Her konservatuvar bir Sanat Merkezi olmalıdır. Her orkestranın içinden bir konservatuvar, her konservatuvarın içinden de bir orkestra çıkarılabilir.  Bu iki fonksiyon aynı çatı altında birleştirilebilir, tek bir kadroda toplanabilir. Böylesi çok yönlü işlevsellik, işlevler arası bütünsellik ile yüksek eğitim niteliği, verimlilik, sürdürülebilirlik ayrıca tasarruf kazanılabilir.” ilkesiyle özgün bir model olarak hayata geçmiş oluyordu. 

Solistlik kariyerini, 1990 yılında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserden sonra ağırlıklı olarak eğitim, yönetsel ve kurucu alandaki çalışmalara yönlendirmiş olan Onay, 1974 yılından beri, kariyerlerini yurt içi ve dışında sürdüren çok sayıda piyanist yetiştirdi. Çok sayıda sanatçının yetişmesinde doğrudan ve dolaylı katkılarda bulundu. 1990 yılında Polonya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanlığı Kültür Nişanı ile onurlandırıldı. Leyla Gencer Şan Yarışması Onur Kurulu üyeliğinde, Zehra Yıldız Sanat Vakfı kurucu üye ve başkan yardımcılığında bulunan Onay, 2000-2002 yılları arasında, önceden (1989-2000) Müzik Danışma Kurulu üyesi olduğu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev yaptı. 1983-1989 yıllarında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi asli üyeliği, 1991-1995 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu üyeliğinde bulundu. Üniversitelerarası Kurul Güzel Sanatlar Temel Alan Danışma Komisyonunda üye ve bir dönem başkan olarak görev yaptı.  2004 yılında, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın çağrısı üzerine; Vakıf  bünyesinde müzik ve sahne sanatları alanında yaş sınırı olmaksızın uygulanan özgün bir eğitim programının tasarımını ve Akademi İKSEV’in kuruluşunu gerçekleştirdi.

1991-2020 yılları arasında SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI Danışma Kurulu üyeliğinde bulunan Ersin Onay’ın; Fakültenin kuruluş, amaç ve gelişim öyküsünü anlatan, “Topraktan Sahneye-Anadolu’ya Senfonik Yolculuk”  (2017) ve Ekim 2020’de yayımlanan “Türk Müzik ve Sahne Sanatlarının Doğuş Yılları 1924-1976” olmak üzere iki kitabı bulunuyor.