Altın Madalya

Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri

Vakıf kurucularımızdan Cevza And anısına oluşturulan  ve her yıl ülkemiz çok sesli müziğine olağan üstü hizmetler vermiş, uluslararası düzeyde tanınmış  bir besteci, yorumcu ve/veya eğitimciye, sanat kurumu yöneticisi ya da müzik sanatı alanında etkinliklerde bulunan kamusal veya özel kuruluşlara  katkılarından  dolayı  Vakfımızın ve müzikseverlerin şükranlarının bir ifadesi olarak sunulan “Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası”, beratı ile birlikte sunulan altın madalyadır.

 

2022 | Rengim Gökmen

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 2022 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın “Türk bestecilerinin eserlerinin ilk seslendirilmelerine, kayıtlarına ve ülke genelinde icralarına katkısı, genç yorumcuların ve orkestra şeflerinin yetiştirilmesine, yeni orkestraların kuruluşuna, ulusal ve uluslararası Opera ve Bale Festivalleri ile yarışmaların oluşumlarına öncülüğü ile Türkiye’nin tanıtımına katkılarından ötürü” Orkestra şefi ve eğitimci Rengim Gökmen’e verilmesine oy birliği ile kararlaştırmıştır.

2021 | Cihat Aşkın

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 2021 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın “Türk ve evrensel müzik kültürünü icralarında harmanlaması, Türk bestecilerinin eserlerinin seslendirilmesinde öncü bir rol üstlenmesi, başarılı uluslararası kariyeri ve kurucusu olduğu orkestralar, akademi ve eğitim projeleri ile ülkemizin müzik kurumlaşmasına katkılarından ötürü” Keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın’a verilmesini oy birliği ile kararlaştırmıştır.

2020 | Ersin Onay

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda  ülkemiz genelinde klasik müziğin tanıtılması, eğitim olanaklarının genişletilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerek konservatuvar müdürlükleri gerekse kurucu olarak da görev aldığı ve sanatsal, yönetsel sorumluluğunu üstlendiği müzik ve sahne sanatları fakültesi, senfoni orkestrası, kayıt sistemleri ile uluslararası festivaller ve yarışmalar, amatör ve profesyoneller için oluşturduğu eğitim ve konser programları, uluslararası kariyerlerini sürdüren öğrencileri aracılığı ile Türkiye’nin tanıtımına katkılarından ötürü sanat kurumu yöneticisi, eğitmen ve piyanist Ersin Onay’a verilmesini; oy birliği ile kararlaştırmıştır.

2019 | Güher-Süher Pekinel

Sevda- Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu “Dünyada iki piyano yorumculuğuna katkıları,  farklı tarzda topluluklarla işbirliklerini de kapsayan uluslararası başarılı kariyerleri, evrensel müzik repertuvarına katılmış yeni eser seslendirmedeki öncülükleri, yetenekli genç Türk müzisyenlerinin yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve kariyer çalışmalarını desteklemeleri ve çoksesli müzik eğitiminin Türkiye’de yaygınlaşması için oluşturdukları projelerle verdikleri hizmetler nedeniyle” Piyanist Güher ve Süher Pekinel’e verilmesini oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

2018 | Ayşegül Sarıca

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu,Danışma Kurulu’nun önerisi doğrultusunda 2018 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın, gerek solist gerekse oda müziği topluluğu yorumcusu olarak yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği çalışmalar ve elde ettiği  başarılar;  aldığı ödüllerle ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmuş olması;  örnek kişiliği ve yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye’de ve uluslararası alanda klasik müziğin gelişimine sağladığı yararlar nedeniyle Devlet Sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca’ya verilmesini oy birliği ile kararlaştırmıştır.

2017 │ Mehmet Başman

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf Danışma Kurulu’nun görüşleri çerçevesinde, 2017 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın Türkiye’de Batı tarzı klasik müzik sanatının gelişmesi yönündeki gayretlere, bir yandan uzun süreyle başkanlığını yürüttüğü Sevda-Cenap And Müzik Vakfı vasıtasıyla, bir yandan da kişisel olarak doğrudan desteği; bu alanda her düzeydeki sanatçılara ve onların sanatlarını daha iyi koşullarda icra etmelerine yönelik çabaları; bunlar arasında doruklara çıkmış olanların adlarının ulusal belleğe kazınması için önayak olduğu yayınlar; Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin uzun yıllar boyunca aksatılmaksızın sürdürülmesindeki payı ve bu yolla geniş halk kitlesine müzik sanatının ender ve üstün eserlerini sunmaktaki başarılı ve örnek girişimleri; kısaca müzik sanatı alanında ender rastlanan sanat koruyuculuğu nedeniyle, ölümünün ardından, Mehmet A. Başman’a verilmesini oy birliği ile kararlaştırmıştır. 

2016 | Turgay Erdener

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu’nun önerilerini de değerlendirerek, son kuşak çağdaş-evrensel Türk Sanat Müziği bestecilerinin ilki ve kuşkusuz kuşağının öncülerinden olarak Turgay Erdener’i, “Geniş bir çağdaş müzik türleri dağarını özenle işlemiş, pek çok türde özgün eserler vermiş; bu yönüyle kendisinden sonra gelen genç bestecilere esin kaynağı olmuş, öncülük yapmış besteci ve eğitimcimiz” olması nedeniyle “2016 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası” ile ödüllendirmeyi oybirliği ile kararlaştırmıştır.

2015 | Yalçın Tura

‘Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin özünü, yapısı ile uyumlu biçimde çoksesli dokuyarak sunan özgün eserler bestelemiş, yazdığı çok sayıda film müzikleri festival ve yarışmalarda ödüllendirilmiş, geleneksel sanat müziğimizin kuramı hakkındaki derin bilgisini yansıtan eserler vermiş ve bu müziğin tarihsel önemli araştırmalarını günümüz dili ile genç kuşaklara ulaştırmış çok yönlü bir besteci, kuramcı ve eğitimci’’ Yalçın Tura’ya verilmesi kararlaştırılmıştır.

2014 | Ruşen Güneş

Vakıf Kurullarının oybirliği ile 2014 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na layık görülen Sayın Ruşen Güneş, “Viyola sanatçısı olarak yurt içinde ve yurtdışında gösterdiği üstün başarı, kazandığı uluslararası ün, Türk bestecilerinin viyola eserlerini öncelikli olarak seslendirme, tanıtma ve başarılı viyola öğreticiliği” göz önünde bulundurularak Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nı almayı hak etmiştir.

2013 | Ertuğrul Oğuz Fırat

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunun yaptığı öneriyi de dikkate alarak 2013 yılı Onur Ödülü Altın Madalyası’nın “Bütüncül öncü sanatçı kişiliği ve çoksesli çağdaş ulusal müziğimize kattığı özgün yeni sesler nedeniyle; Besteci, ressam, şair, yazar, hukukçu ve öğretici Ertuğrul Oğuz Fırat’a” tevcih etmeye oybirliği ile karar vermiştir.

2012 | Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı

“Ülkemizde tüm sanatçıların yetiştiği, Cumhuriyet’in ilk ve temel kurumu” olması nedeniyle, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’na verilmesini oy birliği ile kararlaştırmıştır.

2011 | Gürer Aykal

Dünyanın sayılı orkestralarında konuk şef olarak yer alması ve  bu programlarda Türk bestecilerin eserlerine yer vermesi, ülkemizde ve vakfımızda çoksesli  müziğe olan olağanüstü katkıları nedeniyle Vakııf Onur Ödülü Altın Madalyası şef Gürer Aykal'a verilmesi  kararlaştırmıştır. 

2010 | Muammer Sun

Ulusal geleneklerimize dayanarak yarattığı çeşitli eserler, kitapları ve besteleriyle müzik eğitimine katkıları, yetiştirdiği öğrenciler ve müzik kurumlarının kuruluşu için gösterdiği emeklerden ötürü Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

2009 | İlhan Baran

Çoksesli müziğe katkıları, besteleri,  yetiştirdiği besteciler ve  sanatçılardan ötürü  Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirilmiştir. 

2008 | Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Cumhuriyet Müzik Devriminin önemli bir kurumu olarak müzik yaşamımıza yaptığı katkılar’ nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na verilmiştir.

 

2007 | Gülsin Onay

Türk bestecilerin eserlerini yabancı orkestralarla gerçekleştirerek ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında başarılı bir şekilde temsil etmesi ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları ile deneyimlerini aktarması nedeniyle Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

 

2006 | Ayla Erduran

Elli yıl boyunca yurtiçinde ve yurtdışında verdiği konserlerden ve hem Türkiye hem de İsviçre'de keman eğitimine yapmış olduğu katkılarından dolayı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi..

2005 | Prof. Dr. İhsan Doğramacı

Atatürk ve İnönü’nün ardından Başkent Ankara’nın çok sesli müzik hayatına katkılarından dolayı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

 

2004 | Opera Sanatçısı Ayhan Baran

Ödülü Altın Madalyasının ‘solist ve rejisör olarak Türk Operasına yaptığı unutulmaz katkıları, Türk bestecilerin şan eserlerini yorumlamadaki üstün başarıları ve dünyanın en önemli opera ve konser sahnelerinde Türkiye yi en üst düzeyde temsil etmiş olması nedeniyle Bas Ayhan Baran’a verilmiştir.

2003 | Besteci ve Eğitimci Faik Canselen

Vakıf Yönetim Kurulu, 2003 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın Danışma Kurulu’nun önerisi de dikkate alınarak Faik Canselen’e yazdığı ders kitaplarıyla okul müzik eğitimine, Cumhuriyet müzik devrimine yaptığı katkıları nedeniyle verilmiştir.

2002 | Hikmet Şimşek

Türkiye'de orkestra ve koro kültürlerinin gelişimine katkılarından dolayı ve  Atatürk’ün gerçekleştirdiği müzik devriminin  ilerlemesi ve benimsenmesi sürecinde yaptığı çalışmaları nedeniyle Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

2001 | Prof. Dr. Kamuran Gündemir

Cumhuriyetçi Müzik Devrimi'ne genç bir piyanist olarak katılması ve daha sonra olgunlaşma döneminde kazanımlarını ve tecrübesini piyano eğitimi alanına aktarması ve böylece yetiştirdiği genç yeteneklerin uluslararası piyano alanında çok büyük yerlere gelmesi sebebi ile Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

2000 | Ferid Tüzün

Oldukça genç yaşta vefat eden sanatçıya uzun yıllar  Devlet Opera ve Balesi’nde ya şeflik ve yönetici olarak hizmet vermesi nedeniyle, Türk ve Anadolu kültürlerinden esinlenen bir besteci olarak zengin müzikal bir miras bıraktığı için Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

1999 | Ferhunde Erkin

Cumhuriyet döneminde çağdaş sanat müziğimizin ilk büyük ve seçkin kadın bestecisi olduğu için piyanist öğretmen Ferhunde Erkin   Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

1998 | Hasan Ferid Alnar

Türk Halk Müziği ve Geleneksel Türk Sanat Müziğindeki batı tekniklerini kullanarak yaptığı  besteleri ilham verici çalışmaları, Opera Orkestrası yöneticisi ve eğitimcisi  olarak başarıları, ilk nesil besteciler  Türk Beşleri’nden biri olması sebebi  Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

1997 | Nevid Kodallı

Gelişimi için büyük çaba sarf ettiği Atatürk döneminde kabul edilen Çoksesli Çağdaş Türk Müziği'ne besteci, eğitimci, yönetici olarak yaptığı çalışmalar,  katkılar  ve yetiştirdiği öğrencilerden dolayı  Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi

1996 | İdil Biret ile Suna Kan

Atatürk Devrimleri’nin Türkiye Cumhuriyeti’ne kazandırdığı çağdaş-evrensel müzik kültürümüzü, üstün yetenekli yorumcu sanatçılar olarak yurtiçinde ve özellikle yurtdışında en üst düzeyde temsil etmelerinden ve dünyanın seçkin sanatçıları arasında isimlerini duyurmalarından, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin evrensel müzik sanatını destekleme politikalarını isimlerinde ve konser yaşamlarında sembolleştirmiş olmalarından dolayı verilmiştir.

1995 | Cemal Reşit Rey

Türk Opera'sını Batı standartlarına taşımaya olan önemli katkılarından dolayı, özellikle İtalya'da ve bu sanat formunun en fazla uygulandığı diğer ülkelerdeki  oynadığı rollerle ülkemizi en üst düzeyde temsil edip onurlandırdığı için Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

 

1994 | Leyla Gencer

Türk Opera'sını Batı standartlarına taşımaya olan önemli katkılarından dolayı, özellikle İtalya'da ve bu sanat formunun en fazla uygulandığı diğer ülkelerde, dünyaca tanınan bir sanatçı olarak  ülkemizi en üst düzeyde temsil ettiğinden  dolayı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

1993 | İlhan Usmanbaş

Cumhuriyet Dönemi'nde yetişen ilk nesil bestecilerinin öğrencilerinden biri olduğu, eserlerinde dönemin en gelişmiş müzik tekniklerini kullandığı, Çağdaş Müziğe olan katkıları ve kompozisyon tekniklerini genç besteci adaylarına teorik yayınlarıyla aktarma konusundaki çabalarından ötürü Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi

 

1992 | Necil Kazım Akses

Çağdaş Türk Sanat Müziğinin doğuşundaki ilk kuşak  bestecilerinden  biri olarak, Türk dilini bu müziğe aktarmadaki başarısı, sanat yönetimi ve çok değerli besteciler yetiştirme konusundaki katkılarından dolayı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

1991 | Ulvi Cemal Erkin

Çağdaş Türk Müziğine olan katkıları ,zengin ilham kaynağı , yarattığı yüce eserleri ve ülkemize kazandırdığı  değerli öğrencileri sebebi ile  Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirildi.

 

1990 | Ahmed Adnan Saygun

Çağdaş Türk Müziğinin yaratılmasına olan olağanüstü katkıları, zengin ilham kaynağı, büyük eserleri  ve ülkemize kazandırdığı değerli öğrencileri dolayası ile Vakıf Onur Ödülü Altın madalyası ile ödüllendirildi.

 

1989 | Cevad Memduh Altar

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana üstlendiği her görevde, evrensel çoksesli müziğin korkusuz bir savunucusu günümüz çok sesli  Türk  müziğine evrensel müzik teknikleri ni kullanarak yaptığı çalışmalardan dolayı  Onur Ödülü Altın  Madalyası ile ödüllendirildi.  Bunu, müziğin gelişimi ve filizlenmesi konusundaki  çabalarıyla gerçekleştirdi.