MUSMA

MusMA (Music Masters on Air) Bir Radyo Festivali
MusMA Nedir?

MusMA Projesi, 2010 yılında, Avrupa Festivaller Birliğine üye, önde gelen on Avrupa festivali tarafından başlatılmış uluslararası bir girişimdir. MusMA’nın Türkiye ayağını, Uluslararası Ankara Müzik Festivali düzenleyicisi Sevda-Cenap AND Müzik Vakfı yürütmektedir. Proje Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve TRT ile diğer dokuz ülkenin klasik müzik yayını yapan radyolarının da işbirliği ile sürdürülmektedir.

Projenin amacı, katılan ülkelerin genç besteci ve çalgıcılarının desteklenmesi ve Avrupa çapında tanıtılmasıdır. Yanı sıra klasik müzik dinleyicilerinin yeni seslerle, yeni tarzlarla yakınlaşması hedeflenmektedir.

Bu amaçla her yıl, her festival, belirlenen bir tema çerçevesinde genç bir besteciye bir eser siparişi vermektedir. Bu eser sonraki yıl festivalde, diğer festivallerin ısmarladığı başka dört eserle birlikte çalınmaktadır. Böylece eserlerin festivaller arasında dolaşımı sağlanmakta ve besteci geniş bir uluslararası dinleyici kitlesine ulaşabilmektedir. Festivallerdeki icralar ayrıca ilgili ülkenin radyo kuruluşunca, kimilerinde televizyon kuruluşlarınca da kaydedilmekte ve EBU vasıtasıyla, çok geniş bir ağ içinde yayınlanmakta ve böylece projeye dâhil olmayan ülkelerde de dinlenebilmektedir.


Her yıl seçilmiş besteciler ve çalgıcılar projeye dâhil ülkelerden birinde bir araya gelerek bir atölye çalışması yapmakta ve görüş alışverişinde bulunmaktadırlar. Bu çalışmalar şimdiye kadar 2010’de Estoril,2011 Granada, 2012’de Ljubliana,2013’te de Wroclaw kentlerinde yapılmıştır.
Musma V. Yıl çalıştayı ise 24-26 Nisan 2014 tarihlerinde Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından Ankara’da gerçekleştirilmiştir. MusMA VI çalıştayı 2016 yılı Mart ayında Belçika’da Mons kentinde yapıldı.

Bu proje kapsamında 2010 yılında ülkemizden Mehmet Can Özer’in bağlama, mey ve elektronik cihaz için Siyah Kalem Dansı, 2011 yılında Fazlı Orhun Orhon’un Piyano İçin Müzik,  2012 yılında Onur Türkmen’in Hat, 2013 yılında Yiğit Aydın’ın Hacı Bayram-ı Veli ve Goethe’nin mısraları üzerine bestelediği, Tanrının Dostları adlı eserleri Türk müzik dağarına kazandırılmış ve bu eserlerin yurt dışında tanınması sağlanmıştır. 

MusMA V’in için besteci Can Bekir Bilir seçilmiştir.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, bu projeyi, Vakfın asıl görev kapsamına girmesi, Vakıf kurucuları tarafından vazedilen amaçlarına uygunluğu ve Türk müzik kültürüne ve ülkenin yurtdışındaki imgesine yadsınamayacak katkısı nedeniyle, sadece kendi kaynaklarıyla sürdürmüştür.

Sonuç olarak;

Türk besteci/çalgıcılarının eser siparişi ve icra imkânı sağlama yoluyla desteklenmesi.

Türk bestecilerin eserlerinin yurt dışında tanıtılması,

Müzisyenlerimizin yabancı meslektaşlarıyla etkileşim içine girmelerinin sağlaması.

Ülkemizdeki dinleyicilerin yeni tınılar ve tarzlarla buluşturulması, SCAMV’nın bu sanatı destekleme ve bu müziği ülkemizde yaygınlaştırma amacının asli unsurları arasında mütalaa edilmektedir.

Bu projeleri Vakıf Eski Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Ömer Bozkurt yönetmiştir. Önceki MusMA yıllarının bestecilerinden bir bölümü, gönüllü olarak bu projenin sürdürülmesinde danışmanlık görevi yapmaktadır.

MUSMA V 2014 Çalıştay Filmi

 

MUSMA V Flickr fotoğraf galerisi için linke tıklayın. https://www.flickr.com/photos/scamuzikvakfi/sets/72157645161969692/