Kurullar

VAKIF  YÖNETİM KURULU

Ali BAŞMAN         (Başkan) 
Murat BAŞMAN    (Başkan Yrd.)
İzzet NAZLIAKA
Mustafa BİLGEHAN
İskender OKYAY
Cevza BAŞMAN

VAKIF DANIŞMA KURULU (*)

Gürer AYKAL           (Başkan) 
Rengim GÖKMEN   (Başkan Vekili)
İdil BİRET                (Vakıf Onursal Üye)

Gülsin ONAY
İlhan USMANBAŞ 
Koral ÇALGAN
Özer SEZGİN
Erdoğan DAVRAN

Cem MANSUR
Fazlı Orhun ORHON


(*) İlk Danışma Kurulu üyeleri ise; Bülent Tarcan, Mithat Fenmen, Suna Kan, İdil Biret, Gürer Aykal, Samim Bilgen, Hikmet Şimşek ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları temsilcileri idi. Komite başkanlığını ise Ahmet Adnan Saygun yapıyordu.