Gümüş Madalya - 1999

SEVDA-CENAP AND MÜZİK VAKFI 
ONUR ÖDÜLÜ GÜMÜŞ MADALYASI SAHİPLERİ*

THE RECIPIENTS OF SCA MUSIC FOUNDATION 
HONORARY AWARD SILVER MEDAL*

* Bu madalyalar Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ne yapılan katkılar nedeniyle verilmiştir.
These medals have been given for their contributions to International Ankara Music Festival.

Hüsamettin Özkan
Metin Bostancıoğlu
Alexis Brouhns
Clive Gobby
Andre Jover
Vural Akışık
Carlo Bolla
Nuri Çolakoğlu
Orhan Erinç
Mehmet Arslan Güven
Şükrü Kapucu
Zafer Mutlu
Adil Müftüoğlu
Ersin Özince
Ertuğrul Özkök
M. Alp Naci Sığın
Zafer Şahin
Kayhan Ünal
Mehmet Yılmaz