Mehmet Başman

Ankara'nın kültür ve sanat hayatında fark yaratmış, eksikliğini her gün kalbimizde hissettiğimiz, Vakfımızı ve Festivalimizi bugünlere taşımış, çok değerli ve eşsiz Vakıf Başkanımız Mehmet A. Başman'ın aramızdan ayrılışının 6.yıldönümünde kendisini sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz... Sevgisiyle yaşayacağız...Sevgisini yaşatacağız...