Mozart Viyana'da │ Olgunlaşmanın Romanı

Yazar: Felix Huch
Çeviri: Erdoğan Okyay
Yayın: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı 

MOZART VİYANA’DA - OLGUNLAŞMANIN ROMANI – 2.Cilt
Elinizde tuttuğunuz W.A.Mozart’ı anlatan bu ikinci kitapta dahi bestecinin Viyana’da geçirdiği son on yılı ve ölümü romanlaştırılmış; babasının koruyucu eli olmaksızın, sarayda sürekli bir görev arayışı içinde çırpınan, üzüntüler içinde tutulmayan sözler ve kıskançlıklar yüzünden sonunda umutsuzluğa dönüşen ve yoksulluğu tattıran bir yaşam dilimi. Ama diğer yandan, müzik tarihinin o güne kadar görmediği bir dehanın ateşlediği hiç sönmeyen bir yaratma tutkusu ve peşpeşe gelen ölümsüz eserler…

Zamanla yarışan bir yaratma temposu, dingin bir teslimiyetle beklenen ve erken ölüm, kendi Requiem’ini kendisinin bestelemesine yol açan sır dolu bir kader…

Bu ikiz kitapların yazarı Felıx Huch, tıpkı Beethoven’in yaşamını konu alan ikiz romanları gibi Mozart ikilemesini de derin araştırmalara ve belgelere dayanarak bir yazın eserine dönüştürmüş.

Kitabın çevirmeni Dr. Erdoğan Okyay, müzik eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsü “Müzik Şubesinde” ve Freburg-Berlin üniversitelerinde tamamladıktan sonra uzun yıllar G.E.E’nde, İzmir Ege Üniversitesinde ve son olarak da Ankara- Başkent Üniversitesinde görev yaptı. Okyay, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve vakıf yayınları arasında çıkan onbir kitabın da yazarı ya da çevirmeni.

 

Yayını satın almak isterseniz lütfen 

WhatsApp: 0532 618 22 80. den iletişime geçiniz.