Nota Yayınları │ 6 Damla

Çağdaş Çoksesli Türk Müziği Örnekleri şan ve piyano için
Yayın: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı
Yazar: Samim Bilgen
AHMET SAMİM BİLGEN
1910 İstanbul doğumludur. Haydarpaşa Alman Okulu ile Kabataş Lisesi’nden sonra İstanbul ve Harvard (ABD) Üniversitelerinde hukuk öğrenimi gördü. Küçük yaşında annesinden piyano öğrenimine de başlayan Bilgen daha sonra kendi kendine piyano, armoni, kontrapunt ve füg çalışmalarına devam etmekle beraber İstanbul Belediye Konservatuvarında viyolonist Seyfettin Asal’dan keman dersleri aldı. İstanbul Hukuk Fakültesi’ne devam ederken İnkılap Lisesi’nde müzik öğretmenliği, 1932-1935 yılları arasında Cemal Reşit Rey ve Ferit Alnar’ın yönettikleri konservatuvar Orkestrası ile (Darülbedayi) Şehir Opereti orkestrasında keman üyeliği, Kadıköy Halkevi’nde Müzik kolu başkanlığı ve piyano öğretmenliği yaptı.1936’dan1985 yılına kadar Danıştay Raportörlüğü, Bayındırlık, Maliye Bakanlıkları, Hukuk ve Baş Hukuk Müşavirlikleri, Muhakemat Genel Müdürlüğü gibi kamu görevleri ve serbest avukatlık yanında müzik çalışmalarını sürdüren Bilgen kompozisyon alanındaki ilk eserlerini 1937-1940 yılları arasında yayınlamış, Eski Okul ve Gençlik Müzikallerinden ’’ANILAR’’ albümlerinde yer verilen altı müzikli oyun 1931-1935 yılları arasında bir çok İstanbul ve Ankara okullar ile İstanbul’da Fransız tiyatrosunda temsil edilmiştir. Otello komedisinin 1933 yılında Ankara Ziraat Enstitüsü öğrencileri tarafından halkevinde verilen temsilini Atatürk’de şereflendirerek temsilden sonra oynayanları kutlamış ve komedi Ankara

 

Yayını satın almak isterseniz lütfen 

WhatsApp: 0532 618 22 80. den iletişime geçiniz.